Sản phẩm
PIN
PIN
PIN
PIN các loại Vật liệu: SKD61 Xử lý nhiệt: 52~56HRC
Xem chi tiết
Gia công tiện CNC
Gia công tiện CNC
Gia công tiện CNC Vật liệu A7075
Xem chi tiết
Chi tiết máy
Chi tiết máy
Gia công 3D Vật liệu: A7075
Xem chi tiết
Chi tiết khuôn 3D
Chi tiết khuôn 3D
Chi tiết khuôn hình dáng 3D, độ chính xác cao Vật liệu: SKD61, xử lý nhiệt chân không 46~48HRC
Xem chi tiết
Bộ ép nhiệt khuôn áp lực
Bộ ép nhiệt khuôn áp lực
- Được làm bằng vật liệu thép SKD61 - Qua xử lý nhiệt chân không lên độ cứng 46~48 HRC - Tiện kết hợp phay 3D
Xem chi tiết
Hàng tiện
Hàng tiện
Tiện chi tiết có quy cách nhỏ
Xem chi tiết
Hàng phay
Hàng phay
Phay CNC Sản phẩm có mạ đen
Xem chi tiết
Ty xoắn
Ty xoắn
Vật liệu SKD11 Xử lý nhiệt chân không 60~62HRC Xử lý bề mặt
Xem chi tiết

10/9 Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
HOTLINE(84-28) 3725 2476
Chat