Liên hệ

CÔNG TY TNHH HTM PRECISION

Văn phòng: 10/7A Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Nhà xưởng: 10/9 Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84-28-3725 2476 

Email liên hệ: info@htmprecision.vn

Năm thành lập: 2015

 

10/9 Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
HOTLINE(84-28) 3725 2476
Chat