Liên hệ

CÔNG TY TNHH HTM PRECISION

Địa chỉ văn phòng: 10/7A Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM, Việt Nam

Địa chỉ nhà xưởng: 10/9 Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: +84-28-3725 2476 hoặc 0983 110033

Email liên hệ: info@htmprecision.vn

Giám đốc: Ông Đặng Khoa Toàn

Năm thành lập: 13/03/2015

Mã số thuế: 0313159616

10/9 Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
HOTLINE(84-28) 3725 2476
Chat