Ty xoắn

Vật liệu SKD11 Xử lý nhiệt chân không 60~62HRC Xử lý bề mặt
Chi tiết sản phẩm

10/9 Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. HCM, Việt Nam
HOTLINE(84-28) 3725 2476
Chat