Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF)

Ngày 17-19/12/2020 vừa qua, Công ty TNHH HTM Precision tham gia “Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam (VSIF) năm 2020”. Đây là sự kiện Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Hiệp hội Máy móc Công nghiệp Hàn Quốc đồng tổ chức nhằm tăng cường xúc tiến thương mại, đẩy mạnh sự liên kết giữa các doanh nghiệp hỗ trợ của thành phố với các doanh nghiệp nước ngoài; tạo điều kiện cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có cơ hội hợp tác cùng phát triển với các đối tác nước ngoài mở rộng thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ.

Tại Triển lãm này, Công ty HTM Precision trưng bày và giới thiệu nhiều sản phẩm của công ty đến với khách hàng trong và ngoài nước. Đặc biệt, Công ty còn được Sở Công thương Hồ Chí Minh tạo điều kiện trưng bày sản phẩm của mình tại khu vực trưng bày sản phẩm công nghiệp của thành phố.

Cũng tại sự kiện này, Công ty HTM Precision được Phó Giám đốc Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh đến tham quan gian hàng và hỏi thăm tình hình sản xuất của doanh nghiệp trong tình hình chung chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

10/9 Đường số 17, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
HOTLINE(84-28) 3725 2476
Chat